FANDOM


Hoshingoeika is the theme song for Forbidden Siren.

It is sung by the villaegers of Hanuda during the sacrifice ritual.

Lyrics Edit

(kanji)

uyamai moushi ageru ten ni owasu on-aruji hikari kagayaku o-sugata de araware tamau gururi ya mittsu no go-shirushi wo motte ogami tatematsuru hitotsu ya futatsu mittsu wo sugitareba ten no kotowari warera chichi haha no toga ni batsu wo kuwae tamau koto nashi warera no yowaki arima wo kagiri nashi mono ni shi tamau  on-aruji no oidemasu rakuen e ozure tamau

(Chorus)  hottero de sukirin to supiri to san to no mitsu no biri sonna gururi ya gururi ya gururi ya gururi ya kiri to yae renzo kiri to yae renzo kiri to yae renzo

Meaning Edit

we offer up our reverence, o lord of the heavens
and beseech you to appear to us in your sacred form, shining with light
spinning, we present the three holy signs unto you
one, two, three, the reason of the heavens
without adding to the sins of our forefathers
offering our weak selves up without limit [1]


Cite error: <ref> tags exist, but no <references/> tag was found